Strona 1
Zwykły wpis

Bezpiecznie, to znaczy jak? Tego dowiesz się na lekcjiach edukacji dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo – słowo to bardzo często pojawia się w naszych rozmowach. Dla każdego z nas może to oznaczać coś zupełnie innego, jednak pewnie jest to, że jest to sytuacja w której nam nic nie grozi. Poczucie bezpieczeństwa, może nam dawać także umiejętność zachowania się w sytuacjach stresowych. Dlatego też w szkołach kładzie się coraz większy nacisk na przygotowanie uczniów do działania w sytuacji kryzysowych. Zadania te realizowane są w trakcie przedmiotu edukacja dla bezpiczeństwa.

Co to jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, ma na celu przygotować uczniów szkół podstawowych i średnich do działania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie na lekcjach zapoznawani są z systemami alarmowania, podstawami z zakresu obronności, a także zasadami postępowania w czasie pokoju i wojny.

W czasie realizacji lekcji przeprowadzany jest podstawowy kurs z zakresu pierwszej pomocy, oraz powinny zostać pokazane podstawowe zasady samoobrony. W trakcie realizacji przedmiotu nauczyciele powinni kłaść nacisk na zagadnienia praktyczne przy jednoczesnym omówieniu treści teoretycznych.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

Podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi, tak by były w jak najlepszym stopniu dostosowane do sytuacji w kraju i na świecie. Zagadnienia podzielone są w bloki tematyczne, umożliwiające łatwiejsze przyswojenie informacji. Pod każdym tematem znajdują się najważniejsze zagadnenia w nim zawarte oraz pytania, zachęcające do wnikliwej analizy problemu. Dodatkowo po każdym dziale jest podsumowanie, które pomaga usystematyzować zdobytą wiedzę.

Publikacja obfituje w grafiki, oraz ilustracje, które wspomagają zapamiętywanie oraz pozwalają uczniom samodzielnie doskonalić zdobytą wiedzę. W książce zawarte zostały specjalne sekcje, w których szczegółowo opisane są działania ratowinicze. Podręcznik zachęca do kratywności oraz mobilizuje uczniów do przygotowywania scenek a także dyskusji i zadawania pytań.

Zwykły wpis

Co powinieneś wiedzieć o edukacji dla bezpieczeństwa?

Przysposobienie obronne to przedmiot, który został zastąpiony przez edukację dla bezpieczeństwa. Przez większość ten pierwszy traktowany był raczej z lekkim przymrużeniem oka. I choć jedną z podstaw przysposobienia obronnego była nauka podstaw pierwszej pomocy, często ta wyglądała nie do końca profesjonalnie. Dlatego twórcy przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa od początku zaznaczali, że zależy im na dużej rzetelności zajęć oraz prowadzeniu ich w jak najbardziej angażujący dla ucznia sposób. Czy to się udało? Jak wyglądają lekcję tego relatywnie nowego przedmiotu? 

Zmiana nastawienia

Zmiana nastawienia była potrzebna nie tylko wśród uczniów, ale przede wszystkim wśród nauczycieli. To przecież oni przekazują wiedzę i to od nich w największej mierze zależy, czy uczeń zainteresuje się tematem, czy też nie. Kolejnym krokiem było stworzenie nowoczesnych, ciekawych i przystępnych podręczników, które mogłyby wywołać w młodzieży chęć głębszego poznania jakiegoś zagadnienia. Dlatego postawiono na to, aby książki oferowały atrakcyjną szatę graficzną oraz konkretną tematykę. 

Współczesne zagrożenia

Co jest filarem edukacji dla bezpieczeństwa? Przede wszystkim nauka o współczesnych zagrożeniach. Jednak ta nie kończy się na przyswojeniu wiedzy teoretycznej. Uczniowie uświadamiani są z tym, jakie zagrożenia im grożą i co zrobić w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Treści dostosowane są do faktycznych problemów, z jakimi mierzy się obecnie Polska, ale w podręczniku znajdziemy i przykłady innych, występujących w krajach europejskich.

Praktyczne informacje na temat przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa szeroki wybór:

– relatywnie nowy przedmiot zastępujący poprzednie przysposobienie obronne,

– nowoczesna formuła i aktualna problematyka zagadnień,

– nauka o zagrożeniach (katastrofy, imprezy masowe itd.),

– pierwsza pomoc i obrona cywilna,

– nacisk na rzetelność omawiania przedmiotu,

– próba zainteresowania młodzieży tematyką bezpieczeństwa,

– ciekawe i intrygujące zajęcia oparte na rzeczywistych zagrożeniach,

– uświadamianie w zakresie bezpieczeństwa.

Zwykły wpis

Czego można nauczyć się na edukacji dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa to jeden z tych przedmiotów, które nie cieszą się specjalną popularnością wśród uczniów. A szkoda, bo ciekawie prowadzone zajęcia z utalentowanym nauczycielem mogą wiele nauczyć i przydać się później w dorosłym życiu. Co dokładnie oferuje uczniom Edukacja dla bezpieczeństwa różne?

Edukacja dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc i więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa wywodzi się z przedmiotu przysposobienie obronne, obowiązującego w szkołach średnich w trakcie PRL-u. W trakcie zmiany ustrojowej zmieniono też nazwę przedmiotu oraz nieznacznie zmieniono program nauczania, ale zasadniczo pozostają to te same przedmioty. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne zagrożenia, z jakimi można zetknąć się w trakcie codziennego życia. W ramach edukacji dla bezpieczeństwa omawiane są podstawy BHP, a także pierwszej pomocy, włącznie z nauką resuscytacji krążeniowej na manekinach. To bardzo ważne, by przyłożyć się do nauki na temat pierwszej pomocy, bo w Polsce istnieje prawny obowiązek jest udzielania, a wiedza może pozwolić uratować komuś zdrowie lub życie. Ponadto uczniowie uczą się też na temat bezpieczeństwa państwa, poznając m.in. strukturę i rodzaje służb, które czuwają nad bezpieczeństwem polskich obywateli.

Jaki podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa wybrać?

W sprzedaży można znaleźć kilka różnych podręczników do edukacji dla bezpieczeństwa zgodnych z aktualną podstawą programową. Większość z nich różni się głównie doborem materiałów, przykładów, a także szatą graficzną. Oczywiście występują też różnice w ramach podejmowanej tematyki, ale zasadniczo program nauczania przedmiotu jest dość prosty i nie pozostawia zbyt wielkiego pola do zmian. Mimo to warto poświęcić trochę czasu, wybierając właściwy podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa. Czym kierować się podczas wyboru? Atrakcyjna szata graficzna oraz ciekawe zadania to na pewno najważniejsze aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę. Wiele dzieci traktuje edukację dla bezpieczeństwa jako przedmiot pomocniczy, dlatego należy zainteresować uczniów omawianymi tematami, by faktycznie przyswoili oni zdobyte informacje.