Bezpiecznie, to znaczy jak? Tego dowiesz się na lekcjiach edukacji dla bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo – słowo to bardzo często pojawia się w naszych rozmowach. Dla każdego z nas może to oznaczać coś zupełnie innego, jednak pewnie jest to, że jest to sytuacja w której nam nic nie grozi. Poczucie bezpieczeństwa, może nam dawać także umiejętność zachowania się w sytuacjach stresowych. Dlatego też w szkołach kładzie się coraz większy nacisk na przygotowanie uczniów do działania w sytuacji kryzysowych. Zadania te realizowane są w trakcie przedmiotu edukacja dla bezpiczeństwa.

Co to jest edukacja dla bezpieczeństwa?

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, ma na celu przygotować uczniów szkół podstawowych i średnich do działania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie na lekcjach zapoznawani są z systemami alarmowania, podstawami z zakresu obronności, a także zasadami postępowania w czasie pokoju i wojny.

W czasie realizacji lekcji przeprowadzany jest podstawowy kurs z zakresu pierwszej pomocy, oraz powinny zostać pokazane podstawowe zasady samoobrony. W trakcie realizacji przedmiotu nauczyciele powinni kłaść nacisk na zagadnienia praktyczne przy jednoczesnym omówieniu treści teoretycznych.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa

Podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowywane są zgodnie z najnowszymi wytycznymi, tak by były w jak najlepszym stopniu dostosowane do sytuacji w kraju i na świecie. Zagadnienia podzielone są w bloki tematyczne, umożliwiające łatwiejsze przyswojenie informacji. Pod każdym tematem znajdują się najważniejsze zagadnenia w nim zawarte oraz pytania, zachęcające do wnikliwej analizy problemu. Dodatkowo po każdym dziale jest podsumowanie, które pomaga usystematyzować zdobytą wiedzę.

Publikacja obfituje w grafiki, oraz ilustracje, które wspomagają zapamiętywanie oraz pozwalają uczniom samodzielnie doskonalić zdobytą wiedzę. W książce zawarte zostały specjalne sekcje, w których szczegółowo opisane są działania ratowinicze. Podręcznik zachęca do kratywności oraz mobilizuje uczniów do przygotowywania scenek a także dyskusji i zadawania pytań.