Co powinieneś wiedzieć o edukacji dla bezpieczeństwa?

Przysposobienie obronne to przedmiot, który został zastąpiony przez edukację dla bezpieczeństwa. Przez większość ten pierwszy traktowany był raczej z lekkim przymrużeniem oka. I choć jedną z podstaw przysposobienia obronnego była nauka podstaw pierwszej pomocy, często ta wyglądała nie do końca profesjonalnie. Dlatego twórcy przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa od początku zaznaczali, że zależy im na dużej rzetelności zajęć oraz prowadzeniu ich w jak najbardziej angażujący dla ucznia sposób. Czy to się udało? Jak wyglądają lekcję tego relatywnie nowego przedmiotu? 

Zmiana nastawienia

Zmiana nastawienia była potrzebna nie tylko wśród uczniów, ale przede wszystkim wśród nauczycieli. To przecież oni przekazują wiedzę i to od nich w największej mierze zależy, czy uczeń zainteresuje się tematem, czy też nie. Kolejnym krokiem było stworzenie nowoczesnych, ciekawych i przystępnych podręczników, które mogłyby wywołać w młodzieży chęć głębszego poznania jakiegoś zagadnienia. Dlatego postawiono na to, aby książki oferowały atrakcyjną szatę graficzną oraz konkretną tematykę. 

Współczesne zagrożenia

Co jest filarem edukacji dla bezpieczeństwa? Przede wszystkim nauka o współczesnych zagrożeniach. Jednak ta nie kończy się na przyswojeniu wiedzy teoretycznej. Uczniowie uświadamiani są z tym, jakie zagrożenia im grożą i co zrobić w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Treści dostosowane są do faktycznych problemów, z jakimi mierzy się obecnie Polska, ale w podręczniku znajdziemy i przykłady innych, występujących w krajach europejskich.

Praktyczne informacje na temat przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa szeroki wybór:

– relatywnie nowy przedmiot zastępujący poprzednie przysposobienie obronne,

– nowoczesna formuła i aktualna problematyka zagadnień,

– nauka o zagrożeniach (katastrofy, imprezy masowe itd.),

– pierwsza pomoc i obrona cywilna,

– nacisk na rzetelność omawiania przedmiotu,

– próba zainteresowania młodzieży tematyką bezpieczeństwa,

– ciekawe i intrygujące zajęcia oparte na rzeczywistych zagrożeniach,

– uświadamianie w zakresie bezpieczeństwa.